PROGRAMIN AMACI: Kurallarına Uygun, Akıcı ve Anlaşılır Konuşma Becerisini, Bireyin Kendisini Etkili Bir Biçimde İfade Edebilmesini, Topluluk Önünde Konuşurken Heyecanını Kontrol Edebilmesini, Sesbilim Açısından Tüm Seslerin Doğru ve Güzel Söylenebilmesini, Bireyin, Sesini Etkili Bir Biçimde Kullanabilmesini, Bireyin Beden Dilini Etkili Biçimde Kullanabilmesini Sağlamak. PROGRAMIN İÇERİĞİ: Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi Doğru Sesletimin Önemi Ünlülerin Doğru Çıkarılış Biçimleri ve <ğ> ile Kullanımı Ünsüzlerin Doğru Sesletimi Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma (İstanbul Ağzı) Kuralları Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması Süre, Tonlama, Ezgi, Vurgu, Ulama, Kavşak, Durak vb. Kurallar Hitabet Doğaçlama Beden Dilinin Etkili Kullanımı PROGRAM SÜRESİ: Diksiyon Eğitimi, haftada 2 gün ve günde 3’er ders saati olmak üzere haftada 6 ders saati, 5 hafta süren toplamda 30 saatlik bir eğitim programıdır. NOT: DİKSİYON - GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİNİ BİTİREN ÖĞRENCİLERİMİZ, PROGRAM SONUNDA KATILIM BELGESİ ALMAYA HAK KAZANACAKLARDIR.