EĞİTİCİ EĞİTİMİ - SERTİFİKALI UZAKTAN EĞİTİM TÜRKİYE SAĞLIK VAKFI EĞİTİMLERİ Eğiticinin eğitimi, kurum ve kuruluşların eğitim birimlerinde çalışan ya da çalışmak isteyen kişiler ile, eğitim sektöründe eğitici olarak kendini geliştirmek isteyen tüm yöneticilere, yönetici adaylarına ve öğretmenlerin katılımına açık bir eğitimdir. Yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı bir eğitmen olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak amacına yönelik bir eğitim programıdır. Bu eğitim sonunda katılımcılar Türkiye Sağlık Vakfı sertifikasına da sahip olacaklardır. Bu eğitim programının amacı; kurumlarda eğitim veren eğitmenlere veya verecek olan eğitmen adaylarına bilgi, beceri ve bakış açıları kazandırmaktır. Katılımcılar, eğitim, eğiticilik ve eğitim yöntemleri ile ilgili temel kavram ve ilkeleri kavrayabilecektir. Böylece, eğitmenlik nitelikleri geliştirmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, katılımcıların sektörel deneyimlerini etkin şekilde aktarabilecekleri sunumlar hazırlamalarını sağlayacak profesyonel eğitici olma yolunda kendilerini geliştirebilecekleri yetkinlikler kazandırmak temel amaçtır. Bu sertifika programına, eğiticinin eğitimi sertifikasına sahip olmak isteyenler, sertifikalı programlarda eğitimci olmak isteyenler, topluluk önünde sunum yapan, eğitim veren bireylerden işini daha profesyonel yapmak isteyenler, eğitici becerilerini geliştirmek isteyen ve sertifika almak isteyenler, uzun yıllar eğitimci olmasına rağmen yeniliklere ve değişimlere ayak uydurmak isteyenler, sunum yeteneğini geliştirmek isteyen her düzeydeki yönetici, yönetici adayları ve şirketlerin insan kaynakları ve eğitim biriminde çalışanlar bu eğitime katılabilirler. Katılımcılar, yetişkin eğitiminin temel ilkelerini kavrayabilecek, yetişkin eğitimiyle öğrenme bağlamı arasında bağ kurabilecek, eğitim ihtiyaç analizi oluşturabilecek ve uygulayabilecek, etkin bir eğitim programı içeriği ve görsel malzemesi tasarlayabilecek, eğitim sunumunda nelere dikkat etmesi gerektiğinin farkına varabilecek, zor katılımcılarla başa çıkabilecek, katılımcı merkezli, akılda kalıcı zevkli bir eğitim programı dizaynının ve sunumunun nasıl yapılacağını bilecek ve eğitim sonrası etkin bir değerlendirmenin nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olabileceklerdir. NEDEN BEMKA EĞİTİM 22 yıllık Milli Eğitime bağlı olarak faaliyet yürüten bir kurum olan Bemka Eğitim Kurumları Bu Eğitimi de Türkiye Sağlık Vakfı Üzerinden başarı garantili olarak sunmaktadır. MÜFREDATIMIZ Eğitim İçeriği, Önce İnsan, Potansiyelinin Farkında Mısın Beynimizi Tanıyalım Beyin Testi Duygusal Zeka, Mutluluk Kavramı, Başarı Kavramı Hayal, Amaç, Hedef Alışkanlıklar, Kişilik, Karakter Eğitimci Aranıyor, Eğitimin Tanımı, Meta Program, Eğitimin Önemi, Eğitim Türleri Kültür ve Eğitim, Öğrenme Nedir, Öğretme ve Öğrenme Süreci, Eğitimcinin Rolü, Öğretim Yöntemleri Beynin Öğrenmesi ve Hafızada Tutabilmesi, Hafıza Teknikleri, Öğrenim Stilleri, Yüksek Performanslı Eğitici Olmak Eğitim Planlama, Eğitim Hazırlarken Kullanılan Teknikler, Görsel ve İşitsel Araçlar, Sunum Hazırlama Teknikleri İletişim ve Renkler, Sunuşta Renklerin Kullanımı Ortam Düzenleme, Teknik ve Donanımlar, Hazırlıklar, Soru Sorma Teknikleri Sunum Heyecanı, Konuşma Korkusunu Yenmek, Eğitimcinin Kullanması Gereken Beceriler Geri Bildirim, Katılımcıyı Yapılandırmada Kullanılan Analizler, Etkili ve Hipnotik İletişim Sözel İletişim, İletişimde HONDA, Dinlemek, Empati İletişimde Garfield Kuralları, Eğitimcinin Söz Söyleme Ustalığı, Eğitimcinin Başarısı, Davranış Biçimleri Sekreterlik Esasları ve Tıp Sekreterliği, ONLINE SINAV İletişimde Garfield Kuralları, Eğitimcinin Söz Söyleme Ustalığı, Eğitimcinin Başarısı, Davranış Biçimleri Beden Dili Oturma Şekilleri, Farklı Eğitim Yöntemleri, Eğitim Sonrası Değerlendirme, Kişilik Profilleri ve Renklerin Dili, SenOBen