Kişisel verilerin işlenmesinde, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen tüm kurum ve kuruluşların birinci derecede yükümlülüğü haline gelmiştir. Bu eğitim tüm sektörler için (6698 sayılı) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum çalışmaları kapsamında bilinmesi gereken usul ve esasları kapsamlı bir çerçevede ele almaktadır. EĞİTİM İÇERİĞİ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun tarihsel gelişimi, amacı ve gerekçesi, Kanun kapsamında olan şirketler ve kurumlar hangileridir? Özel nitelikli kişisel veriler nelerdir? Kişisel veriler toplanmadan önce kişinin açık rızası nasıl alınmalıdır? Kişisel veriler ne zaman silinmeli ve yok edilmelidir? Kişisel verilerin anonimleştirilmesi nasıl yapılmalıdır? Toplanan kişisel veriler nasıl işlenebilir? Kişisel veriler yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kurumlara nasıl aktarılabilir? Veri işleyen ve veri sorumlusu kimdir? Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü nedir? Veri sorumlusunun veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler nelerdir? Verisi işlenen kişi kurumdan neler talep edebilir? Veri sorumlusuna başvuru nasıl yapılır? Kişisel Veri Koruma Kurumu ve Kurulu nedir? Veri Sorumluları Sicili nedir? Türk Ceza Kanunu’ndaki ilgili suçlar ve cezalar nelerdir? Kişisel verilerin korunması ile ilgili Kabahatler ve idari para cezaları nelerdir? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kapsamı dışında kalan istisnalar nelerdir? Başka kanunlarda ve sektörlerdeki düzenlemeler nelerdir? 'de paylaşılabilir. *Sertifikanızı / belgenizi, eğitimi tamamladığınız takdirde dijital formatta bilgisayarınıza hemen indirebilirsiniz. Basılı format 10 iş günü içinde adresinize kargolanır. NEDEN KATILMALISINIZ? Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın. İş Mülakatlarında herkesten bir adım önde olun. İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın. BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR? Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda sunulmuştur: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu konusunda geniş kapsamlı bilinçlenme sağlar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uygulamaların öğrenilmesi, Kurum ve kuruluşların yasal çerçeveye uyumu için gereken hukuki altyapının oluşmasına katkı sağlar. Eğitim Süreci Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır. Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır. Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz. Bu sertifika programı, toplamda 7 saatlik örgün (sınıf içi) eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır. Online eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 2 saat olacaktır. Belge almaya hak kazanmak için eğitimi 90 (doksan) gün içinde tamamlamalısınız. Eğitim, süresiz olarak erişiminize açık kalacaktır. KİMLER KATILABİLİR? Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar, Kamu ve Özel Sektör fark etmeksizin, İnsan Kaynakları yöneticileri ve İK çalışanları, Bilgi İşlem Merkezi yöneticileri ve Bilgi İşlem çalışanları, Hakla İlişkiler bölüm yöneticileri ve çalışanları, Satış, İş Geliştirme ve Pazarlama bölüm yöneticileri ve personeli, Kişisel Veri Sorumluları, Kişisel verilerin korunması konusunda bilinçlenmek isteyen tüm bireyler.