Uzman eğitmenlerimiz tarafından hazırlanan ÜCRETSİZ diksiyon kursu ile doğru konuşma ve diksiyon teknikleri konusunda kendinizi geliştirerek hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda ikna edici, ilgiyle ve keyifle dinlenilen birisi olun. Hazırladığımız diksiyon eğitimi hakkında detaylara girmeden önce, diksiyon hakkında genel tanımları ilk diksiyon dersi mahiyetinde ele alalım. Diksiyon Nedir? Diksiyon, bir fikri, bakış açısını ya da bir hikayeyi etkin bir şekilde iletmek için yaptığımız dilsel seçimleri ifade eder. Diksiyon, bir mesajı iletmek veya belirli bir ses veya anlatım dili oluşturmak için kelimelerin dikkatlice seçilmesidir. Örneğin, akıcı, figüratif dil renkli bir anlatım yaratırken, özlü ve doğrudan konuya giriş yapan resmi bir dil durağan bir yaklaşıma neden olabilir. Diksiyonu Geliştirmekteki Amaç Nedir? Diksiyonumuzu geliştirmek için pek çok nedenimiz vardır, bunlar; Doğru İfade etmek, iletişimde başarılı olmak Etkilemek, saygı kazanmak, kabul görmek ve sözümüzün dinlenmesi için istek yaratmak Hareketleri belirlemek aksiyon almalarını sağlamak ve herkesin aynı şeyi yapmasını sağlamak Doğru geribildirim vermek, delegasyonda başarılı olmak İkna etmek, Soru işaretine yer bırakmamak Dinlemeyi kolaylaştırmak Amacımız her şeyden önce dilimizi doğru kullanmak ve Türkçemize sahip olmaktır. Konuşma sebebimize bağlı ve belirli bir tonda konuşmak diksiyonun ilk adımıdır. Farklı Diksiyon Türleri Nelerdir? 5 yaygın diksiyon türü vardır: Biçimsel diksiyon: Biçimsel diksiyon, argo veya konuşma dili ya da düzensiz karmaşık bir dilin kullanılmamasıdır. Biçimsel diksiyonda gramer kurallarına sadık kalmamız gerekir ve karmaşık sözdizimi kullanılmaz. Cümlelerin yapısı formeldir. Bu tür bir dil genellikle profesyonel ve kurumsal görüşmelerde ve mülakatlarda kullanılır. Gayri resmi diksiyon: Gayri resmi diksiyonda kuralsızlık vardır, evde eşofmanlarımızla otururken yaşadığımız samimiyet ve rahatlığa sahiptir ve çoğunlukla ailemizle, arkadaşlarımızla kullandığımız dili kapsar. Pedantik diksiyon: Çok ayrıntılı eğitim öğretimde ve akademik içerikli konuşmalarda kullanılan diksiyondur. Mesleki jargon ve teknik terimleri kapsar. Yerel diksiyon: Konuşma sözcükleri veya ifadeleri gayrı resmidir ve genellikle belirli bir bölgeyi temsil eder. Lehçe, ağız, şive farklılıklarını içerir. Argo diksiyon: Belirli bir kültürde veya alt grupta ortaya çıkan kelimelerin kullanıldığı diksiyondur. Yeni bir kelime, kısaltılmış veya değiştirilmiş bir kelime veya yeni bir anlam alan kelimeler bu iletişimde yerini alır. Hazırladığımız bu diksiyon eğitimi, iletişim amacımıza, iletişimde bulunma nedenimize ve iletişimde bulunduğumuz insanlarla olan ilişkimize göre doğru diksiyonu seçmek ve duruma göre konuşma dilimizi belirlemenin en doğru yaklaşım olacağını vurgulamaktadır. İletişimde en fazla zorlandığımız konu olan dinlemek ve dinletmek için doğru konuşma ve diksiyon teknikleri konusunda eğitim almanın hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda çok büyük yararları olacağı kuşkusuzdur. Diksiyon Kursu İçeriği Diksiyonun Tanımı Lehçe Şive ve Ağız Arasındaki Farklar Diksiyon Nasıl Geliştirilir Diksiyonun İletişim Başarısındaki Rolü Diksiyon ve Telaffuz Doğru Nefes Alma Teknikleri Diyafram Testi Diksiyonda Durak Diksiyonda Vurgu Diftong Sözcüklerin Yazımı, Doğru ve Yanlış Sesletimler Tekerlemelerle Uygulamalar