ADANA DİKSİYON(Etkili Konuşma Sanatı) VE HİTABET KURSU İletişim , kişinin kendisini tanımasıyla başlar. İletişim bireyin varlığının kendisidir. Kendini tanıyan, olumlu olumsuz özelliklerinin farkına varan , kendini doğru ve etkili bir şekilde ifade edebilen birey sağlıklı bir iletişim kurar. Kişiler arası iletişimde yaşanılan en temel sorun da bireyin kendini doğru ifade edememesi ve yaşadığı özgüven eksikliğidir. Adana Diksiyon Kursu eğitimi ile birey; Türkçe'yi kurallarına uygun bir şekilde telaffuz eden, kendisini tanıyan ve ifade edebilen, özgüveni yüksek bir duruş sergileyen nitelik kazanabilecektir. PROGRAMIN AMACI Nefes güçlendirme Sesleri net ve anlaşılır çıkarma Heceleri doğru vurgulayabilme Kaliteli cümle kurabilme Akıcı ve anlaşılır konuşma Hitabet gücünü arttırma Düzgün ve etkili konuşmayı heyecanlanmadan yapabilme(KEKEMELİĞİ ve PELTEKLİĞİ DÜZELTME) Bireyin beden dilini etkili biçimde kullanabilmesini sağlama(JEST ve MİMİKLERİ ÖĞRETME) Odaklanma sorununu ortadan kaldırma Konsantrasyonu etkili hale getirme Konuşmaya vurgu ve durak katabilme Özgüveni arttırma EĞİTİMİN İÇERİĞİ 1. İletişim 2. Konuşma ve Dinleme Becerisi 3. İkna Sanatı 4. Renklerin Dili 5. Eleştiri Teknikleri 6. Kişisel İmaj Oluşturabilme 7. Ses, Nefes, Solunum 8. Doğru Nefes Alıp Verme 9. Diyaframı Kullanabilme 10. Sesi Etkin ve Uzun Süreli Kullanabilme 11. Diksiyon 12. Güzel Konuşma ve Diksiyonun Önemi 13. Artikülasyon (Ses Bütünleşmesi ) 14. Söyleyiş 15. Boğumlanma 16. Ulama 17. Fonetik 18. Anlatım 19. İstanbul Ağzı Kuralları 20. Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması 21. Süre, Ezgi, Durak 22. Vurgu ve Tonlama 23. Topluluk Önünde Konuşma 24. Hitabet 25. Topluluk Önünde Konuşma 26. Doğaçlama Konuşma 27. Hazırlanmış Bir Konuşmanın Yorumlanması 28. Konuşma ile İnsanları Etkileme Sanatı 29. Beden Dili 30. Sunum Teknikleri ADANA DİKSİYON KURSU İLE; EĞİTİM SONUNDA Nefesini güçlendirebilecek, Anlaşılır ses çıkarabilecek, Heceleri doğru vurgulayabilecek, Düzgün cümle kurabilecek, Konuşmaları vücut dili ile destekleyebilecek, Etkili konuşma planı yapabilecek, İletişimde kendine özgü bir imaj oluşturabilecektir. ÇALIŞMA SİSTEMİ Çalışmalar 4-8 kişilik gruplar olarak, haftada 6 ders saati olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim sonucu başarılı olan kursiyerlere bitirme sertifikaları verilecektir.