DİŞ HEKİMİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Eğitim programının amacı, sektörde hizmet veren yardımcı personelin, sektördeki çağdaş uygulamalarda bilgi düzeylerini artırarak sunulan hizmetin kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olmaktır. Bu programı tamamlayan katılımcılar güçlü sekreterlik becerilerinin yanı sıra tıp alanının kendine özgü ‘tıbbi terminoloji’ bilgileriyle de donatılacaklardır. Diş hekimi asistanı, diş hekimine operasyonlar dahil olmak üzere tüm tedavi sürecinde yardımcı olan kişidir. Diş hekimi asistanı, Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinde ya da özel hastane, klinikler ya da muayenehaneler gibi farklı kurumlarda çalışabilir. EĞİTİM İÇERİĞİ Diş hekimliği ile ilgili temel kavramlar ve materyaller. Diş hekimi muayenehanesinin işlevi. Diş hekimi yardımcısının görevi ve önemi. Dişlerin anotomisi, diş dokularının histolojisi ve morofolojisi ile ilgili genel bilgiler. Temel sterilizasyon ve dezenfeksiyon prensipleri. Hasta kayıtları, dental ve medikal bilgilerinin kaydedilmesi. Diş hekimliğinde kullanılan cihazlar, aletler ve temel sarf malzemeler. Muayenehanede kullanılan cihaz ve aletlerin temizliği, bakımı ve korunması. Hastanın ve tedaviye göre kullanılacak malzemelerin hazırlanması (kanal tedavisi, cerrahi, diş dolgusu vb.) Diş röntgen cekimine hastanın hazırlanması ve korunma yolları. Diş hekimliğinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon (sterilizasyon metodları, enfeksiyondan korunma metodları) Ofis, malzeme, hastaların randevu ve zamanlarının ayarlanması, hastaların karşılanması, hasta kayıtlarının saklanması. İstihdam Alanları ve İş Olanakları Devlet, üniversite ya da araştırma hastanelerinde (Sözleşmeli olarak), Özel hastanelerde (Kadrolu olarak), Polikliniklerde, Tıbbi laboratuvarlarda, Aile hekimleri merkezlerinde, Diş hekimleri muayanelerinde, Tıp merkezleri v.b. yerlerde çalışabilirler.