EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ KURSU En az ortaöğretim mezunu olan kişiler katılabilir. Eğiticinin Eğitimi Kursu Sonunda Alınabilecek Sertifikalar Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Eğiticinin Eğitimi Sertifikası UZAKTAN EĞİTİM : 45 SAAT Bu program kurum ve şirketlerin eğitim birimlerinde çalışan ya da çalışmak isteyen kişilere yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış 45 saatlik bir programdır. Bu program ile kursiyerlere verilecek ders konuları şu şekildedir; ​ ÖĞRENMENİN OLUŞUMU 1 Nasıl Öğreniyoruz? Başlıca öğrenme kuramları Davranışçı Öğrenme Kuramı Bilişsel Öğrenme Kuramı Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı Bilgiyi İşleme Modeli Öğrenme Hatırlama Unutma Grup Çalışması - Uygulama Beyin fortınası - Soru Cevap Konuların Analizi Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması Öğretim İlkeleri Bireyselleştirme İlkesi Bilinenden Bilinmeyene Öğretim İlkesi Esneklik İlkesi Açıklık İlkesi Somuttan Soyuta Öğretim İlkesi Ekonomiklik İlkesi Yakından Uzağa Öğretim İlkesi Güncellik İlkesi Öğretim Stratejileri Sunuş İnceleme ve Araştırma Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi Üst Düzey Öğrenmeler Yaratıcı Öğrenme Eleştirel Öğrenme Öğrenme Hedefleri Grup Çalışması - Uygulama Beyin fortınası - Soru Cevap Konuların Analizi Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması ÖĞRENMENİN OLUŞUMU 2 Yetişkin Eğitiminin Özellikleri Androgoji Öğretimde Bireysel Farklılıklar Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Öğrenmede Bireysel Farklılıklar Yetişkin Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatma Yöntemi Soru-Cevap Yöntemi Mikro Öğretim Tartışma Yöntemi Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi Bireysel Çalışma Yöntemi Proje Yöntemi Rol Oynatma Yöntemi Balık Kılçığı Tekniği ve Özellikleri Altı Şapkalı Düşünme Tekniği ve Özellileri Beyin Fırtınası Tekniği ve Özellikleri Buluş Yoluyla Öğrenme Grup Çalışması - Uygulama Beyin fortınası - Soru Cevap Konuların Analizi Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması Öğrenme Stilleri Görsel Öğrenme İşitsel Öğrenme Kinestetik / Tüm Bedenle Öğrenme Öğrenme Stratejileri Dikkat Stratejileri Tekrar Stratejileri Anlamlandırmayı Artıran Stratejiler Yürütücü Biliş Stratejileri Duyuşsal ve Güdüsel Stratejiler Öğrenme düzeyleri Öğrenme Yolları Aktif Dinleme Not Alma Görsel Materyalleri Kullanma Sorular Sorma Bilgiyi İşleme Süreci Beklenti Algılama Genelleştirme Hatırlama Anlamsal Şifreleme Aktif ya da Uzun Süreli Depolama Grup Çalışması - Uygulama Beyin fortınası - Soru Cevap Konuların Analizi Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması EĞİTİM PROGRAMI TASARLAMA Eğitim İhtiyaç Analizi Eğitim Progrmının Öğeleri Hedefler Eğitim Durumları Sınama Durumları Beklentiye Uygun Eğitim Hazırlamak Grup Çalışması - Uygulama Beyin fortınası - Soru Cevap Konuların Analizi Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması Program ve Tasarım İstek Faktörünün Belirlenmesi Sunum Türünün Belirlenmesi Hitap Edilen Kitlenin Tanınması Doğru Kaynakların Seçimi İçerik Seçimi Sürecin Katılımcılara Göre Planlanması Grup Çalışması - Uygulama Beyin fortınası - Soru Cevap Konuların Analizi Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması Eğitim Ortamı Eğitim Ortamının Fiziksel Yapısı Eğitim Yerinin Seçimi ve Hazırlanması Eğitim Yöntemine Göre Oturma Düzeni Oluşturma Bir Eğitim Ünitesinin Planlanması Giriş Gelişme Sonuç Eğitim İçin Gerekli Ekipmanların Hazırlanması Hazırlık Kontrolleri Listesinin Oluşturulması Eğitim Notlarının Hazırlanması Grup Çalışması - Uygulama Beyin fortınası - Soru Cevap Konuların Analizi Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması Uygulama Zamanının Seçilmesi Yaşamla Bağlantıların Kurulması Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Yapılandırmacılık Proje Temelli Öğrenme Problem Temelli Öğrenme Beyin Temelli Öğrenme Tam Öğrenme Yaşam Boyu Öğrenme Grup Çalışması - Uygulama Beyin fortınası - Soru Cevap Konuların Analizi Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA 1 Etkili Sunumun Amacı ve Önemi Eğitimcinin Rolü Giyim ve Dış Görünüş Duruş Ses Tonu Beden Dili Grup Çalışması - Uygulama Beyin fortınası - Soru Cevap Konuların Analizi Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması Katılımcı Psikolojisi ve Önemi Katılımcılarla Sözlü ve Sözsüz İletişim Katılımcılarla Güven İlişkisi Kurabilmek Aykırı Seslerin Bastırılması Katılımcılara Eşit Mesafe Kuralı Kişisel Alanı Korumak Topluluk Önünde Konuşma Katılımı Sağlayan ve İlgiyi Artıran Yöntemler Eğitimle İlgili Yaratma - Buzkırıcılar Yeni Eğitim Anlayışı: Eğlenerek Öğrenmek Eğitimde Oyunların Öğrenmeye Etkisi Grup Çalışması - Uygulama Beyin fortınası - Soru Cevap Konuların Analizi Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA 2 Etkili Sunum Aşamaları Dikkat Çekme Güdüleme - İstekli Kılma Hedeften Haberdar Etme Hazırbulmuşluk Sunu Yapma İpucu, Katılım, Pekiştireç, Dönüt-Düzeltme Aktarma / Dönüştürme - Uygulama Değerlendirme Ödev - Proje Grup Çalışması - Uygulama Beyin fortınası - Soru Cevap Konuların Analizi Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması Sunum Öncesi Yapılması Gerekenler Sunum Kaygısını Giderme Yöntemleri Sunum Akışının Planlanması Amaçların Belirlenmesi ve Anlaşılır Olması Katılımcıların Analizi Taslak Planın Hazırlanması Kaynak Malzemenin Seçilmesi Notların Oluşturulması Grup Çalışması - Uygulama Beyin fırtınası - Soru Cevap Konuların Analizi Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler Etkili Açılış Grubu Canlı Tutma Zaman Yönetimi Etkili Kapanış Sunum Sonrasında Yapılması Gerekenler Katılımcı Tepkilerini İzleme Grup Çalışması - Uygulama Beyin fortınası - Soru Cevap Konuların Analizi Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Sunumlarda Yapılması / Yapılmaması Gerekenler Sunum Konusu ve Ana Başlıkların Görsel - İşitsel Araçlat / Teknoloji ile Desteklenmesi (PowerPoint) PowerPoint Slaytlarının Amaç ve İçerik Doğrultusunda Düzenlenmesi Slaytların Yazılımı Slaytlarda Renk Seçimi ve Hareket Olanakları Grup Çalışması - Uygulama Beyin fortınası - Soru Cevap Konuların Analizi Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması GERİBİLDİRİM Eğitimde Geri Bildirimin Önemi Soru Sorma Nedenleri Soru Sorma Teknikleri Açık Uçlu Sorular Kapalı Uçlu Sorular Soruların Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar İçerik Açısından Biçim Açısından Düzen Açısından İfade ve Anlatım Açısından Soru Düzeeyleri Bilgiyi Ölçen Sorular Anlamayı Ölçen Sorular Uygulamayı Ölçen Sorular Analizi Ölçen Sorular Sentezi Ölçen Sorular Değerlendirmeyi Ölçen Sorular İyiye ve Kötüye Örnek Soru Örnekleri Yanıtların Alınması Katılımcı Soruları Grup Çalışması - Uygulama Beyin fortınası - Soru Cevap Konuların Analizi Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar Ölçme, Ölçek, Birim, Başlangıç Noktası Başlıca Öğrenme Türleri ve Ölçme İşlemleri Değerlendirme Eğitimde Değerlendirmenin Amaçları Eğitim - Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri Grup Çalışması - Uygulama Beyin fırtınası - Soru Cevap Konuların Analizi Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması İyi Bir Ölçme Aracının Sahip Olması Gereken Nitelikler Geçerlilik Güvenilirlik Kullanışlılık Grup Çalışması - Uygulama Beyin fırtınası - Soru Cevap Konuların Analizi Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Yazılı Yoklamalar Kısa Cevap Gerektiren Testler Doğru - Yanlış Testler Çoktan Seçmeli Testler Sözlü Sınavlar Performansın Ölçülmesi Diğer Gözlem Araçları Duyuşsal Davranışların Ölçülmesi Değerlendirme ve Not Verme Değerlendirme ve Not Verme Sürecinde Kullanılan Temel İstatistikler Grup Çalışması - Uygulama Beyin fırtınası - Soru Cevap Konuların Analizi Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması ​