Amaç: Hizmet sektöründe, çalışan personelin yaptığı işe karşı olumlu mesleki tutumları olmadan, müşteri memnuniyeti ve sadakati elde etmek zordur. Çünkü müşteriler ve çalışanlar birbirlerinden fiziksel ve psikolojik olarak kolayca etkilenirler. Bu nedenle hizmet sürecinde çalışanların tutumu, performansı ve davranışı; hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve sadakatinin temel belirleyicisidir Başarılı olmak isteyen işletmeler, müşterilerini rakiplerine göre daha fazla memnun etmek zorundadırlar. Dolayısıyla işletmelerde, hizmeti sunan personelin, müşterilerin beklentileri doğrultusundaki hizmet kalitesinin nasıl geliştirilebileceği ve bunun nasıl sürekli hale getirilebileceği konusunda bilinçlendirilmesi gerekir. Bu da onlara verilecek iyi bir müşteri ilişkileri eğitimi ile mümkün olacaktır. Müşteri ilişkilerinin geliştirilmesinde çalışanların eğitimi hiç şüphesiz önemli bir konudur. Çalışanları eğitmenin ilk amacı, kişisel çalışma kapasitelerinden tam olarak yararlanmak ve bu kapasiteyi daha da yükselterek hizmet kalitesinin artırılmasına imkan sağlamaktır. Bu eğitimde, bir müşteride oluşan izlenimin olumlu hale dönüştürülmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi için, çalışan, aldığı eğitimdeki yöntemleri içtenlikle benimsemelidir. Turizm sektöründe ve konaklama işletmelerinde çalışan kişilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin yanında turizm sektöründe çalışan personelleri vasıflandırmak ve turizm sektöründeki hizmet kalitesini arttırmak amacıyla bu eğitim programı düzenlenmiştir. EĞİTİMİN İÇERİĞİ: Konaklama İşletmelerinde Ön Büro Yönetimi ve Rezervasyon Hizmetleri Yiyecek İçecek Servisi ve Çalışanların Özellikleri Kat Hizmetleri ve Personelin Yetkinliği Servis Teknikleri ve Uygulaması Otel İşletmelerinde Mutfak Bölümü Yönetimi ve Hijyeni Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Otel İşletmelerinde Güvenlik ve Suçların Önlenmesi Otellerde Temizlik ve Hijyen Ziyafet Servisi Yönetimi Turizme Genel Bakış Turizmde ve Otel İşletmelerinde Halkla İlişkiler Turizm İşletmelerinde Vardiya Planlaması Turizmde Etik ve Ahlakı Değerler Turizmde Rekreasyon ve Animasyon Yönetimi Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği Misafir İlişkileri Yönetimi (Konuk Karşılama, Konuk bagaj İşlemleri, Konuk İlişkileri, Konuk Tipleri ve Davranışları vb.) Otel İşletmelerinde Müşterilere Değerli Olduklarını Hissettirmenin Tekniği Otel Personelinin Nazik Konuşma Yöntemleri Otel Personelinin Aidiyet Duygusunu Geliştirme ve Kurumsal Bağlılık Otelcilik Sektöründe Misafir Memnuniyeti ve Şikayet Karşılama ve Çözüm Yöntemleri Personelin Kişisel İmaj Yönetimi ve Görgü Kuralları Personelin İç ve Dış Motivasyonunu Artırma Yöntemleri Otel İşletmelerinde İletişimi Zorlaştırıcı ve Kolaylaştırıcı Etmenler Otel İşletmelerinde Yönetici-Yönetilen İlişkilerinde Kullanılan İletişim Stratejileri Personelin Sorumluluk Alma ve İnisiyatif Kullanma Becerisi Personelin Kendini İfade Etme, Etkili Olma ve İnandırıcılığı Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Bilgi Sistemi ile İç Kontrol Sistemi Arasındaki İlişkiler Protokol ve Görgü Kuralları Kendini ve Başkalarını Tanımada Fizyonomi İş İlişkilerinde Geri Bildirim ve Önemi Takım Çalışması Yapabilmek Başkalarıyla Empati Kurabilmek Hiptonik Dil Kalıplarıyla Karşıdakini İkna Edebilmek Stres ve Öfkeyi Kontrol Edebilmek Yenilikçi Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik Turizmde Çalışanların Beden Dili ve Etkili Kullanımı