Bilgisayar İşletmenliği Sertifika kursuna katılarak, Bilgisayar hakkında genel donanım bilgisini öğrenecek, Bilgisayarı genel olarak kullanıp dokümanlar oluşturabilecek, Microsoft Word programı ile belgeler düzenleyip çalışabilecek, Microsoft Excel programı ile sayısal hesaplamalar yapabilecek, Microsoft PowerPoint ile sunumlar hazırlayıp sunabilecek, Internet Explorer ile, sosyal medya, mail ve internet hakkında bilgi sahibi olacaksınız. ​ ​ ​Bilgisayar işletmenlik kursuna katılarak; iş yerinizde veya günlük hayatınızda bilgisayarı daha etkin kullanmanın yanı sıra "Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246” sayılı kanun gereği kurum veya özel sektörde geçerli olan, İstihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır. Maddesi için gerekli olan belgeyi alabilirsiniz. Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sertifika programımız toplam 160 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir. ​ * Bilgisayara Giriş Giriş derslerimiz sıfır düzeyden başlar. Bilgisayarın parçaları ( donanım ) ve bilgisayar programları ( yazılım ) ile ilgili bilgi verilir. * Genel Donanım Bilgisi Donanım derslerimizde en temel düzeyde bilgisayarın donanımları konuları ele alınmaktadır. ​ * Windows işletim sistemi Windows işletim sisteminde dosya ve klasör üzerinde çalışılır. Dosya veya klasöre ad verme, adını değiştirme, silme, gizleme, diske veya flash diske kopyalama, disk ya da flash diskte dosya veya klasör arama gibi temel işlemlerin nasıl yapılacağı bu derste öğretilir. * Microsoft Word Word kelime işlemci bir programdır. Word’de yazı nasıl yazılır, düz ve sütunlu yazı yazma, yazılanı düzenleme, yazıya resim ekleme, yazıcıdan çıktı alma, mail olarak gönderme gibi günlük hayatta sürekli kullanacağınız konular işlenir. * Microsoft Excel Excel bir hesap tablosu programıdır. Bu programın kullanımındaki temel amaç; çeşitli türdeki tablolarımızı ve hesaplarımızı yapmak, tablolarımızdaki sayısal verileri grafiğe çevirmektir. Excel ile karmaşık hesaplamalar yapmak, tablolar oluşturmak, grafikler çizimleri gibi konular işlenmektedir. * Microsoft PowerPoint PowerPoint bir sunu (slayt) programıdır. PowerPoint ile yazılara ve resimlere hareket vererek yapılacak olan sunum ve tanıtımlarınızın daha etkili olması sağlanır. PowerPoint derslerinde sunumlar hazırlanarak, programın tüm özellikleri tanıtılır.