Site ve Apartman Yöneticiliği Kursu Hakkında Kentleşmenin hızla arttığı ülkemizde toplu yaşamın bir parçası olarak ortaya çıkan siteler ve apartmanlar da yöneticilik veya yönetim kurulu üyeliği artık profesyonel bir meslek olarak karşımıza çıkmaktadır. Yöneticiler kat maliklerinden istekliler arasından belirlenmektedir. Bu sistemde yöneticiler yönetim konularına ve mevzuatlara hakim olmalı hak sahiplerini olası risklerden korumakta ve gerekli tedbirleri almakta yetersiz kalmamalıdır. Günümüzde apartman yönetim şirketleri bunu daha profesyonel olarak yapmaktadırlar. Eğitimli yöneticiler de bu işi yönetici firmalar kadar başarılı yürütebilirler. Kent yaşamında değişen koşullar ve büyüyen şehirlerimizde Site Yöneticilerine, Apartman Yöneticilerine ihtiyacı günden güne artmaktadır. Sizde bu yeni iş kolunda çalışmak ve başarılı olmak, Ek gelir elde etmek, yönetim kurullarında görev almak istiyorsanız, kursumuza mutlaka katılınız. Site ve Apartman Yöneticiliği Kursu Sertifika Süreci Eğitim süresini tamamlayıp kurs bitiminde yapılacak olan sınavda başarılı olanlara Özel Unvan Uzaktan Eğitim Kursu tarafından düzenlenen Mili Eğitim Bakanlığı onaylı "Site ve Apartman Yöneticiliği ” kurs bitirme belgesidir. Kurumumuz uzaktan eğitim site ve apartman yöneticiliği kursu eğitimleri ve sertifikası düzenlemeye yetkilidir. Yurt içinde ve Apostil onayından sonra yurt dışında, özel ve kamu kurumlarında geçerlidir. Sertifikalar ömür boyu geçerlidir, süresizdir. Aşağıdaki örnek sertifikamızı inceleyiniz. Site ve Apartman Yöneticisinin Görevleri Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi Anagayrimenkulün temizlik, bakım işleri ve asansör ve kalorifer vb işler için avans toplanması Yetişkin eğitimine yönelik öğrenme öğretme yöntemleri Yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısı ile doğan borçların ödenmesi Anagayrimenkulü ilgilendiren bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin alınması Banka hesabı açtırılması , Borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması Kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılması Asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması Defter tutulması ve belgelerin saklanması Kimler Katılabilir ? En az Ortaöğretim (Lise) mezunu olanlar 11.04.2012 tarihinden önce İlköğretim/Ortaokul mezunu olanlar (6287 sayılı kanun) 18.08.1997 tarihinden önce İlkokul mezunu olanlar (4306 sayılı kanun), Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek (fiziksel ve psiko-motor) yeterliliğe sahip olanlar. Sertifikası olmayan Site ve Apartman Yöneticileri, Site ve Apartman Yöneticiliği Sertifikası almak isteyenler, Site ve Apartman Yönetimi şirketi kurmak isteyenler.