Bilgisayar Programcılığı Kursu Ayrıntılar MEB Onaylı Bilgisayar Programcılığı Sertifikası Eğitimi Nedir.? Bilgisayar Programcılığı Eğitimi katılımcıların 400 Saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Programcılık Sertifikasını alabilmeleri için özel olarak hazırlanmış bir eğitimdir. Bu eğitim sonunda katılımcılar hem bilgisayar programcılığı alanında temel eğitimi tamamlamış hem de MEB Onaylı Bilgisayar Programcılığı Sertifikasını almaya hak kazanmış olacaklardır. Bu eğitimde ana amaç katılımcıların sertifika sınavını başarı ile geçmesidir. Bu nedenle biz bu eğitimde alanında uzman ve bu sınav konusunda son derece deneyimli eğitimciler ile sınavın yapısı ve çıkacak soruların ağırlık oranını dikkate alarak tamamen çıkması muhtemel soru ve soru tipleri üzerinden bir anlatım gerçekleştirdik. Sınavda çıkacak sorular bu eğitim de anlatılan soru tiplerinden olacaktır. Kısacası dikkatli bir çalışma ile sınav da başarılı olmak sizin için son derece kolay olacaktır. Uyarı: Bu eğitim Ankara Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan merkezi Bilgisayar Programcılığı Sertifika Sınavının yapısı baz alınarak hazırlanmıştır. Diğer il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılan sınavlar ile çok büyük oranda örtüşse de farklılıklar olabilir. MEB Onaylı Bilgisayar Programcılığı Sertifikası Ne İşe Yarar? MEB Onaylı Bilgisayar Programcılığı eğitimi sonunda alacağınız sertifika sizin bilgisayar programcılığı alanında çalışmanız için önemli bir başlangıç olacaktır. Bunun yanı sıra halihazırda kamu kurumlarında çalışanlar veya çalışacak olanlar bu sayede kurumlarında Çözümleyici (Teknik) kadrosuna geçebilecek veya daha yüksek dereceye geçmek için kullanabileceklerdir. Ayrıca KPSS (kamu personeli seçme sınavı) sınavında da istenilen ve geçerli olan bir sertifikadır. MEB Onaylı Bilgisayar Programcılığı eğitimine kimler katılabilir? MEB Onaylı Bilgisayar Programcılığı eğitimine en az lise mezunu bireyler katılabilirler. Katılım şartlarını yerine getirmemiş katılımcılar katılsalar dahi sertifika sınavına giremez ve sertifika alamazlar. MEB Onaylı Bilgisayar Programcılığı sınavının yapısı nasıldır? Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar Programcılığı Sertifika Sınavı 2 aşamadan oluşmaktadır. 1. Aşama yazılı (test) şeklinde yapılmaktadır. Bu aşamada toplam 150 soruluk test sınavına girilmektedir. Yazılı sınavda yanlış doğruyu götürmediği için 66 adet doğru cevap verilmesi geçmek için yeterli olacaktır. Test sınavının süresi 3(üç) saattir. Test sınavında 70 soru ortak konulardan (Windows,mail,word vb.) 80 soru ise programlama dillerinden gelecektir. Programlama dilleri sorularında sınava gireceğiniz 2 farklı programlama dilini seçecek ve her birinden 40 ar soru ile sınav olacaksınız. Sınavda soruların konulara göre dağılımı tabloda gösterilmektedir. Yazılı sınavın sonuçları aynı gün akşam saatlerinde açıklanmaktadır.Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 45 puan alanlar ertesi gün yapılacak olan Uygulama Sınavına girmeye hak kazanırlar. Bilgisayar başında gözetmenler kontrolünde gerçekleşecek sınavda 100 üzerinden 45 almanız yeterli olacaktır. Uygulama sınavını da başarı ile geçenlerin sertifikaları Milli Eğitim Bakanlığınca onaylandıktan sonra katılımcılara teslim edilir. Soru Dağılımı Nasıldır? Ortak Konular - 70 soru (Bu gruptaki bütün sorular yanıtlanacaktır.) Konu Açıklama Soru Sayısı Donanım Bilgisayara giriş 4 İşletim sistemi Windows 15 Kelime işlemci Word 10 Elektronik hesap tablosu Excel 15 Sunu hazırlama Power point 3 İnternet ve mail İnternet ve mail kullanımı 3 Programlamaya giriş Algoritma 15 Veri tabanı Access ve SQL 5 Seçmeli Diller (40 + 40 soru) (5 dilden 2 tanesi seçilerek yanıtlanacaktır.) Programlama Dili-1 Java 40 Programlama Dili-2 Visual basic 40 Programlama Dili-3 CSharp 40 Programlama Dili-4 Delphi 40 Programlama Dili-5 C++ 40 Uzaktan Eğitim ile Bilgisayar Programcılığı Konu Başlıkları Bilgisayara Giriş Windows işletim Sistemi Word Excel PowerPoint ve internet Programlamaya giriş Veri Tabanı_SQL Java Csharp VisualBasic C++ Delphi Uygulama Uzaktan Eğitim ile Bilgisayar Programcılığı Ders İçeriği Akış Şemaları (Diyagramları) Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir.Algoritma derslerinde, bir program yazılırken adım adım izlenmesi gereken yolların mantığı anlatılır. Algoritmayı iyi öğrenemeyen programcı adayı, programlama yapamaz. Akış Şemaları (Diyagramları) Ders İçeriği Algoritma Nedir? İş Akış Şemaları Veri ve Algoritma İlişkisi Programlama Dilleri Algoritma Örnekleri Visual Basic Visual Basic en popüler programlama dillerinden biridir. Visual Basic de program yazmak için çok fazla teknik bilgiye sahip olmak gerekmez bu nedenden dolayı kolaydır. Visual Basic derslerinde örnek programlar yazılır ve komutlar öğretilir. Visual Basic Ders İçeriği Visual Basic Çalışma ortamı, Project, form kontroller, araç kutusu, özellikler penceresinin tanıtılması Visual Basic de programlama, arabirim yaratılması, özelliklerin düzenlenmesi, kod yazma, olay yordamlarının yaratılması Proje kavramı, formlar ve modüller, standart modüller, procedürün yazılması, fonksiyonlar Visual Basic deyimleri, aritmetik işlemler, operatörler, değişkenlerin tanımlanması, public ve local değişkenler, sabitler, veri tipleri Dizilerin tanımlanması dinamik diziler, çok boyutlu diziler Program denetiminin sağlanması, döngüler, Kontrollerin kullanımı, picture, label, texbox, Frame, checkbox, option button, combobox, listbox, line, mesaj kutularının kullanımı Visual Basic ile veritabanı uygulamaları Visual Basic ile Proje C# C# da Java gibi C ve C++ kod sözdizimine benzer bir kod yapısındadır.Nesne yönelimli programlama kavramının gelişmesine katkıda bulunan en aktif programlama dillerinden biridir.Öğrenilmesi kolay bir dil olarak lanse edilir. C# Ders İçeriği C#’a Giriş, Programlama Başlangıç C# Temelleri Form Bileşeni C# Operatörler,Atama,Artırma ve Azaltma Operatörleri Değişkenler Kontrol Yapıları Diziler Nesne Yönelimli Programlama Yapıcı Fonksiyonlar Metotlar, Özellikler ve Operatörler Karakterler ve String Diziler ve İndeksleyiciler Miras Alma Sanal Metotlar ve Çok Biçimlilik Biçimlendirme ve Dönüşüm İstisnalar (Exceptions) Arayüzler (Interfaces) .NET Arayüzleri ve Koleksiyonlar Delegates ve Events Java Kullanması çok kolay olan bu program 1995 yılında piyasaya sürülen bir programlama dili ve bilgi işlem platformudur. Java Ders İçeriği Java nedir? Nerelerde kullanılır? Nesne yönelimli programcılık nasıl olur? Java paketleri Kurulum ve ilk ayarlar Java ile bir uygulamanın çalıştırılması Nesne kavramı ve sınıf tasarımı Temel yazım kuralları Delphi Delphi kolay bir yazilim geliştirme ortamıdır, getirdiği kolaylıklardan faydalanmak isteyen programcıların tercihidir. Delphi derslerinde de örneklerle programın komut ve deyimleri anlatılmakta ve bol bol program yazılarak Delphi pekiştirilmektedir. Delphi Ders İçeriği Delphi’ye giriş Kullanıcı arayüzü tasarlama Tipler, Sabitler ve Değişkenler Delphi Programının yapısı Subroutineler IDE Olanakları BDE ve ADO ile veri tabanı erişimi Hata yakalama Kaynak korunumu Yetki verme modeli Dinamik Obje yaratmak