Uygulamalı Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitim İçeriği MODÜL 1: Uluslararası Pazar Araştırması ve Hedef Pazar Seçimi Firma ürünlerini ya da benzer ürünleri en fazla ithal ve ihraç eden ülkelerin tespit edilmesi Uluslararası rekabet analizinin yapılması Hedef pazarlarda Türk ürünlerinin ve rakip ülke ürünlerinin pazar payları, mallarının özellikleri, fiyatları ve şartları ile ilgili bilgi edinilmeye çalışılması Firma ürünlerinin rakip ürünlerle karşılaştırılması üstünlük ve zayıflıkların tespit edilmesi Hedef pazarların rakip ülke ürünleri açısından değerlendirilmesi Hedef pazarların dünya geneli ve Türkiye özelinde ithalatlarının trend analizinin gerçekleştirilmesi Hedef pazarların Türk ürünlerine uyguladığı ithalat gümrük vergi oranlarının tespiti Türk ürünlerine düşük vergi uygulayan ya da hiç vergi almayan pazarların tespiti Varsa Türk ürünlerine düşük rakip ülke ürünlerine yüksek vergi uygulayan pazarların tespiti Türkiye’den hedef pazarlara ürün ihracatı sırasında hazırlanması gereken belgeler, sahip olunması gereken sertifikalar vb tespiti Hedef pazarların ekonomik, demografik ve kültürel durumlarını tespiti MODÜL 2: Hedef Pazarlarda Potansiyel Alıcıların Tespiti Internet üzerinden yapılacak potansiyel alıcı çalışmalarında aşağıdaki kaynaklardan faydalanarak potansiyel alıcı listeleri oluşturulacaktır; GTİP numarasına göre potansiyel alıcı listesi sağlayan ücretsiz kaynaklar Ekonomi Bakanlığı kaynakları GTİP numarasına göre gerçek ithalatçıların listelerini satan ücretli kaynaklar Uluslararası ticari rehberler Fuarların katılımcı listeleri Ülkelerin ticaret sicil kayıtları Elektronik pazar yerleri Ticaret ve Sanayi Odaları MODÜL 3: Dış Ticarette Teslim Şekilleri- INCOTERMS 2020 Incoterms 2020 Bülteni Teslim Şekillerine göre tarafların sorumluluk ve risk paylaşımı Teslim Şekline göre fiyat oluşturma çalışmaları Teslim Şekline göre lojistik operasyon Örnek Olay: 20 Adımda FOB Operasyon Sınıf Çalışması: DAP Operasyon Adımları MODÜL 4: İhracatçılar İçin Lojistik Operasyon Deniz taşımasında armatör, acente, forwarder ayrımı Navlun teklifi alma ve örnek teklif incelemesi İhracat navlun teklifi ve lokal masraf analizi İthalat navlun teklifi ve lokal masraf analizi Taşıma sözleşmelerinin incelenmesi Taşıma sözleşmelerinde taşıyıcının yükümlülükleri Taşıma sigortası ve teminatları MODÜL 5: Dış Ticarette Ödeme Şekilleri Peşin Ödeme Yöntemi Peşin ödemenin operasyon süreci Peşin ödemede tarafların riskleri ve başa çıkma yolları Mal Mukabili Ödeme Şekli Mal mukabili ödeme yöntemi Mal mukabili ödemenin operasyon süreci Mal mukabili ödemede tarafların riskleri ve başa çıkma yolları Kabul Kredili Ödeme Şekli Kabul kredili ödeme yöntemi Kabul kredili ödemenin operasyon süreci Kabul kredili ödemede tarafların riskleri ve başa çıkma yolları Kabul kredili ödemede bankaların rolü Vesaik Mukabili Ödeme Şekli Vesaik mukabili ödeme yöntemi Vesaik mukabili ödemenin operasyon süreci Vesaik mukabili ödemede tarafların riskleri ve başa çıkma yolları Vesaik mukabili ödemede bankaların rolü Akreditif Süreci Akreditif ödeme şekli Akreditife giriş ve tanımlar Akreditifte taraflar Amir, amir banka, muhabir banka, lehtar ve akreditifteki işlevleri Akreditifin hazırlık süreci, süreç adımları ve dikkat edilmesi gerekenler Akreditif operasyon aşaması süreci, süreç adımları ve dikkat edilmesi gerekenler Akreditif ödeme şeklinin alıcı ve satıcı çıkarları açısından diğer ödeme şekilleri ile karşılaştırılması Akreditif ödeme şeklinin alıcı ve satıcı çıkarları açısından diğer tahsilat risklerini minimize etme yöntemleri ile karşılaştırılması MODÜL 6: İhracatta Tahsilat Risklerini Minimize Etme ve Kullanılan Evraklar Tahsilat risklerinin analizi Tahsilat risklerine karşılık alıcı üzerinden alınabilecek önlemler Kabul kredili ödeme ile alınabilecek önlemler ve poliçe uygulamaları Vadeli akreditif ödeme ile alınabilecek önlemler Banka garanti mektubu ile alınabilecek önlemler ve uygulaması Tahsilat risklerine karşılık satıcı üzerinden alınabilecek önlemler Alacak sigortası uygulamaları Dış ticarette evrakların önemi İhraç edilen ürüne göre düzenlenmesi gereken evrakların tespiti Fatura örnekleri hazırlama Proforma fatura hazırlama uygulamaları Ticari fatura hazırlama uygulamaları Yükleme notası hazırlama Gemi yüklemesi için hazırlanacak nota uygulaması Tır ve uçak yüklemesi için hazırlanacak nota uygulaması Taşıma evrakları inceleme Konşimento örneklerinin incelenmesi CMR örneklerinin incelenmesi AWB örneklerinin incelenmesi Railway Bill örneklerinin incelenmesi Dolaşım evrakları hazırlama ATR hazırlama uygulaması EUR.1 hazırlama uygulaması Menşe-i Şahadetnamesi hazırlama uygulaması Modül 7: Gümrük Uygulamaları Gümrük Beyannamesi Gümrükleme ve ihracat sürecinde gerekli evraklar (Fatura, Yükleme Notası, Taşıma Belgeleri vb) GTİP ( HS Code) AB ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (ATR Mevzuatı) EFTA ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (EUR. 1 Mevzuatı) STA kapsamında işlemler Menşe Kavramı Medos sistemi