.Net Microsoft Yazılım Uzmanlığı Eğitimi Yazılım Eğitimi Sertifika Programı Yazılım Eğitimi Sertifika Programı Size Neler Kazandırır? Bir yazılım uzmanlığı eğitiminde sunulması gereken eğitim içeriği doğru bir sıralama ile aşama aşama 0’dan ileri seviyeye Windows Form ve WPF dahil tüm eğitim aynı pakette… Eğitimimiz öğrenci merkezlidir ; bireysel fayda ön planda tutulmuş, teoriden çok uygulamalara ağırlık verilmiştir Eğitimimizi baştan sona tamamlayarak; Kodlama ve programlama, Kodlama ve pratik uygulamalarla nesne yönelimli programlama 0’dan ileri seviyeye kadar gerçek senaryolarla C# ile .Net yazılımı Web tabanlı otomasyon sistemleri ve web sitesi tasarımı, Veri tabanı tasarım ve yönetimi, Data binding mekanizmaları , Windows form uygulamaları ve Microsoft ‘un en modern görsel programlama ortamı olan (WPF) teknolojisi ve uygulama geliştirme tekniklerine hakim olacaksınız. Eğitimimi tamamlayan kursiyerlerimiz: 2 adet yazılım projesi geliştirirsiniz. Bunlardan biri masaüstü yazılımları, diğeri web yazılım projeleridir. Analitik düşünme,çözüm ve sonuç odaklı olma,hızlı problem çözme becerileri kazanacaksınız. Masa üstü ve web projeleri oluşturabilirsiniz 0’dan ileri seviyeye kadar C# öğreneceksiniz. C#dilinde .Net platformunu her seviyede öğrenme imkanına sahip olacaksınız. Masaüstü uygulamaları geliştirebileceksiniz Gelişmiş web siteleri tasarlayıp kodlayabileceksiniz. Visual Studio Programını etkili bir şekilde kullanabileceksiniz. C# dilini Nesne yönelimli olarak kullanırken aynı zamanda yazılımlarınızda katmanlı mimari yapısını oluşturmuş olacaksınız. Yazılım projeleri üretebilecek alt yapıya sahip olacaksınız. Veri tabanı ve Microsoft SQL Server konularında bilgi sahibi olacaksınız Veri tabanı programcılığı yapabileceksiniz Nesne yönelimli programlamayı öğrenirken ,katmanlı mimari yapı da oluşturmuş olacaksınız. Üstelik hepsi için ayrı ayrı eğitimler almanıza gerek kalmadan hepsi aynı eğitim programında… Eğitim sonundaki online sınavda başarılı olan kursiyerlerimiz Türk Hava Kurumu Üniversitesi onaylı .Net Yazılım Uzmanlığı Sertifikasına sahip olacaklardır.Sertifikaya ek olarak ; sınav puanına göre başarı veya üstün başarı belgesi alarak Cv’lerini güçlendireceklerdir. Yazılım sektöründe gerekli eğitimleri alıp kendini yetiştirmiş bireyler yurt içi veya uluslararası alanda yarı zamanlı, tam zamanlı veya freelance çalışarak kamu veya özel sektörde çalışma imkanına sahip olabilir ve hatta deneyim kazandıktan sonra kendi iş yerlerini bile açabilirler. Ayrıca eğitimimizi tamamlayarak Microsoft Katılım Belgesi alacaksınız ve Microsoft MCSD sınavlarına hazırlık için gerekli alt yapıyı oluşturmuş olacaksınız. Microsoft MCSD Microsoft MCSD Kimler Katılabilir? Yazılım tecrübesi olmayan ya da bilgi sahibi olup uzmanlaşmak isteyen herkes eğitimimize katılabilir. Çünkü . Net yazılım uzmanlığı eğitimi , 0 ’dan ileri düzeye kadar her seviyedeki ihtiyacı çözümlüyor. Ayrıca yazılımla ilgili bir kariyer hedefi olan,ilgili bölümlerden mezun veya öğrenci olan,bilişim dünyasına ve teknolojiye ilgili kişiler, Farklı bir uzmanlık alanında çalışıp yazılım uzmanlığı ile farklı bir kariyer hedefleyenler, Kısaca yazılım dünyasına ilgi duyan eğitim almaya hevesli ve istekli herkes eğitimimize katılabilir. Eğitim Süreci ve Sertifikasyon .Net Yazılım Uzmanlığı Sertifika Programımızda video ders canlı süpervizyon ve uygulamalarla toplam 200 saatten oluşan , sektörün tüm ihtiyaçları ve öğrenci talepleri göz önünde bulundurularak hazırlanmış benzersiz bir eğitim programı sunuyoruz. Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyerlerimiz, Türk Hava Kurumu Üniversitesi onaylı .Net Yazılım Uzmanlığı Sertifikasına sahip olacaklardır. Öğrencilerimiz kayıt olduktan sonra modülleri takip edebilmesi için, e-mail adreslerine öğrenci kayıt bilgi ve şifresi gönderilecektir. Modüller kursiyerlerimize canlı ders, video ve doküman şeklinde verilecektir. Modüller tamamlandıktan sonra uzaktan canlı eğitim süpervizyon dersleri yapılacaktır. Süpervizyonda kursiyerlerimiz sınav öncesi sorularını ve paylaşmak istedikleri her konuyu canlı olarak eğitmenimize iletebilecektir Toplam 200 saat sürecek eğitim programımızın sonunda yapılacak online sınavda başarılı olan kursiyerlerimiz Türk Hava Kurumu Üniversitesi onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikasına sahip olacaklardır. Online sınavda 80 puan ve üzeri alan öğrenciler kurum onaylı Türkçe ve İngilizce başarı belgesi, 100 tam puan alan ve canlı süpervizyonlara aktif katılım sağlayan öğrencilerimiz Türkçe ve İngilizce üstün başarı belgesi alacaklar ve öz geçmişlerini daha da güçlendirmiş olacaklardır. Yazılım Uzmanları Hangi Görevlerle Nerelerde Çalışabilir? Yazılım uzmanlığı sertifika programımızla kendini geliştiren kursiyerlerimiz; Kamu ve özel sektörde , Uluslararası /yurt içi kurumsal organizasyonlarda Microsoft iş ortaklarında Firmaların; -Veri tabanı yönetim sistemi departmanlarında -bilgi işlem ve yazılım departmanlarında -Internet servis sağlayıcılarında Yazılım Uzmanı/Danışmanı Yazılım Geliştirme Uzmanı Web Programcısı Veritabanı Uzmanı ve Yöneticisi Test Uzmanı Büyük Veri Mühendisi Veri Analizi Uzmanı Veri Bilimci Proje Yönetmeni Yazılım Mimarı Raporlama Uzmanı İş analisti Bilgi İşlem Yöneticisi gibi unvanlarla veya bağımsız (free-lance) çalışabilmek için güçlü bir alt yapıya sahip olacaklar ve hatta sektörde deneyim kazanıp kendi iş yerlerini bile açabilirler. Yazılım Eğitimi İçeriği Yazılım Eğitimi İçeriğinde Neler Var? .Net Yazılım Uzmanlığı Vektörel Grup Uzakten Eğitim Merkezi’nin eğitimde 16 yıllık tecrübesi ve Microsoft yetkili eğitmeni İbrahim Araç’ın bilişim teknolojileri eğitmenliğindeki 15 yıllık deneyimleri ve yazılım sektörünün ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan .Net Yazılım Uzmanlığı eğtiimimiz video ders ,canlı süpervizyon ve uygulamalarla toplam 200 saatlik bir programdır. Yazılım Eğitimi İçeriği – Detaylı Müfredat .NET Yazılım Eğitimi İçeriği Net Platformunu Tanıyalım 1.1. Temel Kavramlar 1.2. Derleme Süreçleri 1.3. NET Framework 1.3.1.MSIL (Microsoft Intermediate Language) 1.3.2. CLR (Common Language Runtime) 1.3.3. CTS (Common Type Specification) 1.3.4.CLS (Common Language Specification) 1.4. İlk Uygulamamız Uygulama Geliştirme Ortamının Hazırlanması 2.1. Visual Studio Uygulamasının Kurulumu 2.2. Visual Studio Hakkında Genel Bilgiler 2.3. Solution, Yeni Proje Açma, Varolan Proje İle Çalışma C# Dilinin Temelleri 3.1. C# Uygulamasına Genel Bakış 3.2. Namespace Nedir 3.3. C# Dilinde Veri Türleri 3.3.1.Değer Tipleri 3.3.2.Referans Tipleri 3.3.3.Sabitler (Constants) 3.3.4.Numaralandırma (Enumerations) 3.3.5.Yapılar (Struct) 3.4. Operatörler 3.4.1.Aritmatiksel Operatörler 3.4.2.Karşılaştırma Operatörleri 3.4.3.Mantıksal Operatörler 3.4.4.Bitsel Operatörler 3.5. Tür Dönüşüm İşlemleri 3.5.1.Bilinçli Tür Dönüşümü 3.5.2.Bilinçsiz Tür Dönüşümü 3.6. Koşul İfadeleri 3.6.1.If Deyimi 3.6.2.Switch Deyimi 3.7. Değerlendirme Soruları 3.8. Döngüler 3.8.1.For Döngüsü 3.8.2.While Döngüsü 3.8.3.Do-While Döngüsü 3.8.4.Foreach Döngüsü 3.9. Diziler 3.9.1.Tek Boyutlu Diziler 3.9.2.Çift Boyutlu Diziler 3.10. Değerlendirme Soruları 3.11. Metodlar (Alt Programlar) 3.11.1. Metod Oluşturalım 3.11.2. params Anahtar Kelimesi 3.11.3. Metodlarda Aşırı Yükleme 3.11.4. Ref ve Out Anahtar Kelimeleri 3.12. Değerlendirme Soruları Nesne Yönelimli Programlama (OOP) 4.1. Sınıf- Nesne Kavramı ve Kapsülleme 4.2. Kurucu Metodlar 4.3. Kalıtım 4.4. Polymorphism (Çok Biçimlilik) 4.4.1.İsim Gizleme (Name Hiding) 4.4.2.Virtual ve Override Anahtar Kelimeleri 4.5. İleri OOP Kavramları 4.5.1.Abstract Sınıflar (Soyut Sınıflar) 4.5.2.Arayüzler (Interface) 4.6. Gerçek Senaryolarla OOP İlkeleri 4.6.1.ToString() 4.6.2.IComparable 4.6.3.IEnumerable ve Foreach Döngüsü 4.7. Uygulama (Nesne Yönelimli Programlama) 4.8. Static Anahtar Kelimesi 4.9. Erişim Belirleyiciler (Access Modifiers) 4.9.1.Protected Erişim Belirleyici 4.9.2.Internal Erişim Belirleyici 4.9.3.Protected Internal Erişim Belirleyici 4.9.4. Readonly Anahtar Kelimesi 4.10. Generic Kavramı 4.10.1. Generic Metodlar 4.10.2. Generic Sınıflar 4.11. Koleksiyonlar 4.11.1.Boxing ve Unboxing Kavramı 4.11.2.Non Generic Koleksiyonlar (NonGeneric Collections) 4.11.2.Generic Koleksiyonlar (Generic Collections) 4.12. Singleton Tasarım Deseni Örneği 4.13. Factory Tasarım Deseni Örneği Windows Form Uygulamalarına Genel Bakış 5.1. Form Uygulamasının Yaşam Döngüsü (Lifecycle) 5.1.1.Designer.cs 5.1.2.Form.cs 5.2. Kontrollerle Çalışma 5.2.1.Tasarım Ekranında Kontrolleri Yönetme 5.2.2.Kod Kısmından Kontrolleri Yönetme 5.3. Olay Temelli Programlama 5.3.1.Tasarım Ekranında Olay Bağlama 5.3.2.Kod Tarafında Olay Bağlama 5.4. Kontrolleri Özelleştirme 5.4.1.Kalıtım Yoluyla Kontrol Oluşturmak 5.4.2.Kullanıcı Kontrolü (User Control) Oluşturmak 5.5. Taş Kağıt Makas Oyunu WPF Uygulamasına Genel Bakış 6.1. Form.xaml ve Form.cs 6.2. WPF Kütüphane Hiyerarşisi 6.3. Logical Tree ve Visual Tree 6.4. Windows Form Uygulaması ve WPF Uygulaması 6.5. Wpf Uygulamasında Yaşam Döngüsü 6.6. WPF Uygulamasında Derleme Süreci XAML Dilinin Temelleri 7.1. Temel Kavramlar 7.2. Namespace Bildirimi 7.3. Static Resource ve Dynamic Resource 7.4. Genel Yazım Kuralları WPF Kontrolleri 8.1. Kontrollere Genel Bakış 8.2. Taşıyıcı (Layout) Kontroller 8.2.1. Grid 8.2.2. StackPanel 8.2.3. WrapPanel 8.2.4. Canvas 8.2.5. Uniform Grid 8.3. Content ve Text Özelliklerinin Karşılaştırılması 8.4. Arayüz Tasarım Uygulaması-1 8.5. Arayüz Tasarım Uygulaması-2 8.6. Kod Tarafında Kontrollerle Çalışmak 8.6.1. Kontrol Ekleme ve Kaldırma 8.6.2. Kontrollere Olay Bağlama 8.6.2.1. XAML Tarafında Olay Bağlama 8.6.2.2. Kod Tarafında Olay Bağlama 8.6.2.3. Birden Fazla Kontrole Aynı Olayı Bağlama Stillerle Çalışmak 9.1. WPF Uygulamasında Stil Tanımlama 9.1.1. Kontrol Seviyesi Stil Tanımı 9.1.2. Window Seviyesi Stil Tanımı 9.1.3. Application Seviyesi Stil Tanımı 9.1.4. Stillerde Kalıtım (BasedOn) Özelliği 9.2. Hedef Kontrol (TargetType) Özelliği ve Kalıtım Hiyerarşisi 9.3. Arayüz Stil Uygulaması-1 9.4. Arayüz Stil Uygulaması-2 Kontrol Şablonlarıyla (ControlTemplate) Çalışmak 10.1. Kontrol Şablonu Tanımlamak ve Kullanmak 10.1.1. Şablonları Kontrol İçerisinde Tanımlamak 10.1.2. Şablonları Resource İçerisinde Tanımlamak 10.1.3. Şablonları Stil İçerisinde Tanımlamak 10.2. ControlTemplate Uygulaması-1 10.3. ControlTemplate Uygulaması-2 Veri Bağlama İşlemleri 11.1. DataBinding 11.1.1. DataContext Kullanımı 11.1.2. Binding Özelliği İle Veri Bağlama 11.2. Gelişmiş Veri Kontrolleri 11.2.1. DataGrid 11.2.2. ComboBox 11.2.3. DataGrid ve ComboBox Uygulaması 11.3. OneWay,TwoWay Binding 11.3.1. Observable Koleksiyonlar 11.3.2. INotifyPropertyChanged Arayüzü 11.3.3. UpdateSourceTrigger 11.4. ElementBinding 11.5. Converter Kullanımı Yazılım Eğitimi İçeriği Veri Şablonlarıyla (DataTemplate) Çalışmak 12.1. DataTemplate Kullanımı 12.1.1. ComboBox Örneği 12.1.2. ListBox Örneği 12.2. DataTemplate ve Converter Kullanımı WPF Animasyonlar 13.1. Tekil Animasyonlar 13.1.1. DoubleAnimation 13.1.2. ColorAnimation 13.1.3. ThicknessAnimation 13.2. Storyboard Animasyonlar 13.2.1. Storyboard Kullanarak Animasyonları Yönetme 13.2.2. Kod Tarafında Storyboard Animasyonları Yönetme 13.3. Keyframe Animasyonlar 13.3.1. Expression Blend Uygulaması Hakkında Genel Bilgiler 13.3.2. Blend Programı Kullanarak Keyframe Animasyonlarla Çalışmak WPF Trigger Kullanımı 14.1. PropertyTrigger 14.1.1. PropertyTrigger Kullanarak Stil Yönetimi 14.1.2. PropertyTrigger Kullanarak Animasyon Yönetimi 14.2. DataTrigger 14.2.1. DataTrigger Kullanarak Stilleri Yönetelim 14.2.2. RelativeSource Kullanımı 14.2.2.1. Uygulama-1 14.2.2.2. Uygulama-2 14.3. EventTrigger Dependency Property 15.1. Uygulama-1 (Arayüz Tasarım Uygulaması-1) 15.2. -2 (Arayüz Tasarım UygulamaUygulaması-2) Delegate ve Event Mimarisi 16.1. Delegate (Temsilciler) 16.1.1. Delegate Tanımlama ve Kullanma 16.1.1.1. Tek Metodlu Delegate 16.1.1.2. Multicast Delegate 16.1.2. Hazır Delegate Yapıları 16.1.2.1. Action Delegate 16.1.2.2. Function Delegate 16.1.2.3. Predicate Delegate 16.1.3. İsimsiz Metodlar 16.1.4. Extension (Genişletme) Metodlar 16.1.5. Linq Temelleri 16.1.5.1. Linq To Object 16.1.5.2. Linq To Xml 16.1.5.2.1. Hava Durumu Uygulaması 16.1.5.2.2. Rss Uygulaması 16.1.6. Delegate İle Asenkron Programlama 16.1.7. Delegate ve Event İlişkisi Asenkron Programlama 17.1. Thread Kullanarak Asenkron Programlama 17.2. Task Kullanarak Asenkron Programlama 17.2.1.Task Oluşturalım 17.2.2.Parent Task, Child Task 17.2.3.ContinueWith 17.2.4.Async ve Await Anahtar Kelimeleri 17.3. Wpf İle Asenkron Programlama 17.3.1. Thread Örneği-1 17.3.2. Thread Örneği-2 17.3.3. Task Örneği-1 17.3.4. Task Örneği-2 Hata Yakalama İşlemleri Veritabanı Yönetim Sistemi Olarak MS SQL SERVER 19.1. Veritabanı Yönetim Sistemi Kavramı 19.2. Veritabanı ve Tablo Kavramları 19.3. Verileri Tablolara Bölme 19.4. Tablolar Arası İlişkiler 19.4.1. Birden Bire 19.4.2. Birden Çoğa 19.4.3. Çoktan Çoğa 19.5. MS Sql Server Genel Bakış 19.5.1. SQL Server Kurulumu 19.5.2. Sql Server Management Studio 19.6. SQL Sorgu Dilini Tanıyalım 19.6.1. DDL (Data Defination Language) 19.6.2. DML (Data Manipulation Language) 19.6.2.1. Northwind Veritabanını Tanıyalım 19.6.2.2. Temel Sorgular (insert, update, delete) 19.6.2.3. Temel Seçim Sorguları (select) 19.6.2.4. Gelişmiş Seçim Sorguları 19.6.2.5. Birden Fazla Tabloyu Birleştiren Sorgular 19.6.2.6. Gruplama Sorguları 19.7. Stored Prosedürlerle Çalışmak 19.7.1. Prosedür Oluşturma ve Parametrelerle Çalışma 19.7.2. Prosedür Uygulamaları 19.8. Transaction 19.9. Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar 19.9.1. Scalar Fonksiyonlar 19.9.2. Table Valued Fonksiyonlar 19.10. Trigger 19.10.1. After Trigger 19.10.2. Instead Of Trigger 19.11. Sql Server Views 19.12. ADO.NET Kullanarak Veritabanı Bağlantısı (Konsol Uygulaması) 19.13. ADO.NET Bağlantısı İçin Yardımcı Sınıf Geliştirilmesi 19.14. WPF Uygulaması İle ADO.NET Bağlantısı Reflection (Yansıma Teknikleri) 20.1. Tür Bilgilerinin Elde Edilmesi ve Üyelere Erişim 20.2. Özel Attribute Geliştirilmesi